WERKWIJZE

Brengen en halen

De locatie is zo ingericht dat de ouders elkaar tijdens het halen en brengen niet kunnen ontmoeten. De verzorgende ouder brengt het kind. Als de niet-verzorgende ouder aanwezig is, wordt het kind bij  hem/haar gebracht en vertrekt de andere ouder. De ouder die het kind heeft gebracht haalt het kind na een uur en drie kwartier weer op. Dan volgt de genoemde procedure in omgekeerde volgorde.
De niet-verzorgende ouder vertrekt 15 minuten na het vertrek van de verzorgende ouder en het kind.

Veiligheid

Tijdens het contact met de niet-verzorgende ouder is steeds en in elke ruimte toezicht aanwezig. De bezoekende ouder mag de ruimte van het omgangshuis niet met het kind verlaten. Ook is er steeds toezicht bij het naar het toilet gaan of verzorgen van de jonge kinderen.
TussenThuis wil ouders en kinderen een plezierige en veilige plek bieden.
In de huisregels wordt aangegeven waaraan ouders en kinderen zich hebben te houden binnen TussenThuis.

Zie voor meer informatie omtrent onze aanpak ook: