TussenThuis

TussenThuis Utrecht staat open voor iedereen die bij scheiding een goede en veilige plek voor de omgang met de kinderen nodig heeft.

Het omgangshuis* is opgezet als een neutrale en veilige plaats waar het kind de niet-verzorgende ouder kan ontmoeten zonder dat de ouders elkaar tegenkomen.

Ook als de ouders uit elkaar gaan heeft een kind recht op contact met de andere ouder. Één op de drie huwelijken strandt. De bezoekregeling is vaak een probleem. Het omgangshuis van TussenThuis kan dan een oplossing bieden. TussenThuis kan de angst wegnemen voor ( verwacht of vermeend ) onjuist gedrag van de andere ouder.

Langdurige problemen kunnen voorkomen worden door vroeg voor TussenThuis te kiezen, ook al vóórdat ouders naar advocaat, mediator of rechter gaan, of gewoon rechtstreeks samen besluiten elk een eigen weg te gaan.

TussenThuis maakt het mogelijk dat de niet-verzorgende ouder het kind na scheiding op een goede en veilige plek kan blijven ontmoeten.

Bij inschrijving wordt voorrang verleend aan inwoners van de gemeente Utrecht.

*Omgangshuis
Een omgangshuis is een veilige plaats voor kinderen om na een echtscheiding de andere ouder te ontmoeten als de ouders het niet eens kunnen worden over een bezoekregeling.