Aanmelden

Ouders kunnen zich via e-mail, telefonisch of schriftelijk bij TussenThuis aanmelden.

Voordat ouders gebruiken kunnen gaan maken van TussenThuis, organiseert de coördinator van TussenThuis een gesprek met elk van de ouders afzonderlijk. Zij legt uit hoe TussenThuis werkt en wat van de ouders wordt verwacht. Dit gesprek vindt plaats in het omgangshuis van TussenThuis. Ook wordt algemene informatie gevraagd van beide ouders. Eventuele bijzonderheden rond het kind worden vastgelegd. Er zal voor registratie van elke gebruiker van het omgangshuis een pasfoto en een kopie-legitimatiebewijs worden gevraagd. Tevens krijgen de ouders uitgelegd welke huisregels in het omgangshuis gelden.

Als de ouders besluiten gebruik te maken van TussenThuis ondertekenen zij een contract waarin zij aangeven zich te zullen houden aan deze huisregels. Bij ondertekening van het contract wordt met de ouders afgesproken wanneer de omgang plaats zal vinden.

Stappen in de aanmeldingsprocedure
1. U meldt zich aan:

  • of via e-mail: tussenthuisutrecht@gmail.com
  • of telefonisch bij TussenThuis 06 – 22 38 37 58
  • of via het aanmeldingsformulier. Klik HIER om een exemplaar van het aanmeldingsformulier te downloaden.
    Mail dit formulier naar tussenthuisutrecht@gmail.com of stuur het naar TussenThuis Utrecht, postadres: Euclideslaan 265, 3584 BV UTRECHT.

2. U wordt uitgenodigd voor een gesprek met de coördinator in het omgangshuis.
3. Beide ouders komen tot het ondertekenen van het omgangscontract en tot een principe-afspraak voor wat betreft data en tijden
(de ochtend of de middag).
4. Er wordt van elke ouder een financiële bijdrage gevraagd (zie onder kosten).

De omgang in TussenThuis kan pas beginnen als de financiële bijdragen zijn voldaan en de pasfoto’s en de kopie-legitimatiebewijzen zijn ingeleverd.