Corona

Coronavirus
In het belang van de gezondheid van kinderen en vrijwilligers hebben we voorzorgsmaatregelen genomen en een protocol omtrent het coronavirus opgesteld.
Daarin zijn onder andere de extra maatregelen opgenomen:

  • handhygiëne
  • onderlinge afstand
  • extra schoonmaak en ventilatie
  • extra schoonmaak speelgoed en overig materiaal

TussenThuis Utrecht heeft de Algemene RIVM Richtlijn Veiligheidsrisico’s tot uitgangspunt genomen en hanteert een eigen protocol.
Via deze LINK kunt u dit protocol downloaden in PDF formaat en raadplegen.

Ga naar de website van RIVM voor meer informatie
Omdat de ontwikkelingen en maatregelen in Nederland op elk moment kunnen wijzigen, raden wij aan om de richtlijnen van het RIVM in de gaten te houden. Op de website van RIVM leest u meer over het coronavirus. Hier vindt u ook veel gestelde vragen met de antwoorden.
Ga naar www.rivm.nl/coronavirus of bel het publieksinformatienummer van de overheid 0800 – 1351.

De gezondheid en het welzijn van u, uw kinderen en onze vrijwilligers staan voorop.
Samen houden we Corona onder controle !