VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers begeleiden de omgang. Om de ouder-kind contacten in een veilige omgeving te kunnen laten verlopen zijn er per dagdeel gemiddeld drie vrijwilligers aanwezig voor de begeleiding.
De vrijwilligers zorgen ervoor dat de overdracht van de kinderen soepel verloopt en houden tijdens het contact in iedere ruimte toezicht. Er zijn momenteel een dertigtal vrijwilligers betrokken bij de Stichting TussenThuis Utrecht.

Om te waarborgen dat TussenThuis voor iedereen een veilige plek is, zijn er duidelijke afspraken gemaakt. De afspraken voor de bezoekers zijn vastgelegd in de huisregels.
De afspraken voor de vrijwilligers zijn vastgelegd in een gedragscode voor vrijwilligers.
Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is verplicht voor vrijwilligers waarmee een overeenkomst wordt aangegaan.
De gedragscode en een voorbeeld van de vrijwilligersovereenkomst kunt u via de links onder aan deze pagina bekijken.

Werving en training van de vrijwilligers wordt verzorgd door het bestuur, in samenwerking met de coördinator. Het onderstaande profiel voor een vrijwilliger is het uitgangspunt:

  • stabiel, natuurlijk overwicht, levenservaring
  • vastbesloten en standvastig optreden, niet conflictueus
  • niet (ver)oordelend
  • kunnen omgaan met vertrouwelijke gegevens
  • oog hebben voor groepsdynamiek
  • samenwerken met collega-vrijwilligers
  • kunnen schakelen tussen de rol als ‘begeleider’ en die van ‘toezichthouder’

Ieder jaar organiseert het bestuur intervisiebijeenkomsten en een informatief en gezellig evenement voor en met de vrijwilligers.

Bent u geïnteresseerd om ons te komen versterken, stuur dan een berichtje naar tussenthuisutrecht@gmail.com.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Gedragscode voor vrijwilligers TussenThuis
Voorbeeld Vrijwilligersovereenkomst TussenThuis